Kategoria: Uncategorized

Notatnik programisty zawsze pod ręką!

Instalacja Jiry na serwerze hostingowym

Zaczyna od dodania domeny/subdomeny, następnie przechodzimy do jej katalogu: pobieramy wybraną wersję oprogramowania: następnie dodajemy uprawnienia do uruchomienia skryptu instalacyjnego: instalujemy oprogramowanie jira: przechodzimy przez instalator i na końcu uruchamiamy jire. W katalogu pod którym ma być dostępna jira dodajemy htaccess z dostępem:

zamontowanie partycji używanej pod Windows na systemie Linux

So at the terminal I typed sudo ntfsfix /dev/sda9 and saw the following: Mounting volume… The disk contains an unclean file system (0, 0).Metadata kept in Windows cache, refused to mount. FAILEDAttempting to correct errors… Processing $MFT and $MFTMirr…Reading $MFT… OKReading $MFTMirr… OKComparing $MFTMirr to $MFT… OKProcessing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.Setting required flags on partition… OKGoing to empty the journal…
Przeczytaj więcej

Aktualizacja serwera teamspeak

Here is an step by step „How to upgrade” 1. Stop your old server instance (Do not kill it! Or else you will not be able to start your new server for the next 2-3 hours!) Code: These are official supported ways. to shutdown the whole server. All ways will shutdown the whole instance and will…
Przeczytaj więcej

Instalacja SOAP dla PHP 5.6 UBUNTU Linux

sudo apt-get install php5.6–soap sudo service apache2 restart gotowe!